Harmónia, az amire törekedve felgyorsulnak az események?

Azt mondták… a harmóniáról

„Szüntelenül törekedj gondolataid, szavaid és tetteid tökéletes harmóniájára. Szüntelenül törekedj gondolataid tisztaságára, és minden rendben lesz.”
(Mahatma Gandhi)

„Egységesnek lenni nem azt jelenti, hogy homogén egészet hozunk létre, hanem annak elfogadását, hogy nagyon különböző részekből tevődünk össze. Tudni kell összehangolni a különböző részeket, kibékíteni őket egymással, és elérni, hogy együtt élhessenek, de nem különálló részekként, hanem egységes egészként.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk, és ahogyan élünk.”
(Jiddu Krishnamurti)

„A lélek sugárzása
Széppé varázsolja az embert.
Az ember szépsége
Összhangot teremt a házban.
Az otthon összhangja
Rendet teremt a hazában.
S ha az országban rend honol,
Béke köszönt a világra.”
(Kínai közmondás)

„Az ember azt hiszi, hogy önazonossága megőrzéséhez másmilyennek kell lennie, én azonban azt gondolom, hogy az embernek embernek kell lennie, nem pedig a másságra törekednie. Amikor az embernek sikerül megértenie önmagát, amikor azzá válik, aki, akkor megtalálja valódi helyét a természetben.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.”
(Weöres Sándor)

„A harmónia keresése tehát magában foglalja a helyes arány, az egyensúly, a részek közötti és az egésszel való viszony felfedezését, valamint a rend és általában minden arculatában megjelenő szépség megtalálását.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Az emberi szervezetet csodálatosan különböző, más-más feladatra „szakosodott” részek alkotják. Összekapcsolódnak, együttműködnek egy nagyobb, közös cél érdekében: az őket egységként és magasabb rendű céljaira használó lélek szolgálatában.”
(Deák Szilvia)

„Mindenki szeretne harmóniában élni saját magával, harmonikus kapcsolatokat fenntartani, harmóniába kerülni a természettel, a világ aktív részesének érezni magát. Ehhez nem kell más, minthogy használjuk az erőt, amely mindent összekapcsol: a szeretetet, annak legtisztább formájában.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Még aligha láttál valakit azért boldogtalannak, mert nem törődött vele, mi megy végbe mások lelkében. Akik viszont a saját lelkük rezdüléseit nem kísérik figyelemmel, azok szükségképpen szerencsétlenek.”
(Marcus Aurelius)

„Valóban érdemes erőfeszítéseket tenni, mert az akarat egyetlen magjából is a boldogság, a megelégedettség, az önmagunkkal való összhang erdeje nő ki, és világosan fogjuk látni, milyen az út és milyenek az úton járók, akik mindaddig láthatatlanok voltak számunkra, amíg tükrünk csak a sötétség felé nézett.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„A harmónia a mindenség mélyén lapuló állandó melódia.”
(Rejtő Jenő)

„Boldogság az, ha amit gondolsz, amit mondasz, és amit teszel, összhangban vannak egymással.”
(Mahatma Gandhi)

„A boldogságnak nincs köze ranghoz és vagyonhoz: egyszerűen csak harmónia dolga.”
(Lao-ce)

„Az egészséget harmonikus, kiegyensúlyozott állapot jellemzi, és csakis azokra ragadhat át, akikben megvannak ugyanezek a tulajdonságok és fogékonyak a kiegyensúlyozottságra és a harmóniára.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Azt mondottuk ugyanis, hogy csak akkor létezik az erény, amikor az értelem – jó állapotban lévén – az érzelmekkel, amelyek a megfelelő erénnyel rendelkeznek, összhangban van, és az érzelmek is összhangban vannak az értelemmel. Így ugyanis a kölcsönös összhang állapotában vannak, úgyhogy az értelem mindig a legjobbat parancsolja, a jó állapotban levő érzelmek pedig könnyen megteszik, amit az értelem parancsol.”
(Arisztotelész)

„Akiben a természetes tulajdonságok túlszárnyalják a műveltséget, az vadember. Akiben a műveltség szárnyalja túl a természetes tulajdonságokat, az közönséges írnok. Akiben a műveltség és a természetes tulajdonságok kiegyensúlyozódtak, az nemes emberré lett.”
(Konfuciusz)

Miss Harmónia

„Az embernek harmóniában kell élnie önnön természetével. Ehhez előbb meg kell ismernie önmagát, majd a felismert igazságokhoz kell igazítania az életét. Mit szólna például egy vegetáriánus tigrishez? Nyilván azt mondaná, hogy csapnivaló egy tigris ez.”
(Carl Gustav Jung)

„Harmóniát nem az azonosság, hanem az ellentét teremt.”
(Jorge Angel Livraga)

„Sose rettegjünk és aggódjunk amiatt, ami szívünkben természetes és igaz. Nincs a Teremtésnek nagyobb adománya, mint ha megengedi valakinek, hogy szívében, ha rövid időre is, a mindenség örök nagy törvényeivel érezzen összhangot.”
(Móra Ferenc)

„Nem látod-e, hogy a növények, a verebek, a hangyák, a pókok, a méhek megteszik a magukét, és a maguk részével hozzájárulnak a világ harmóniájához? S te nem akarsz emberi kötelességeidnek eleget tenni? Nem sietsz a természetedtől kijelölt cél felé?”
(Marcus Aurelius)

„A kiválóság, az erény, akár tárgyról, akár testről, lélekről vagy bármilyen élőlényről van szó, jobbára nemcsak úgy véletlenül jelenik meg, hanem az illető természetének megfelelő rend, összhang vagy éppen művészet eredményeképpen.”
(Platón)

„Nem is tud senki sem boldogul élni, aki csak önmagát tekinti, aki mindent a saját hasznára fordít; másokért kell élnünk, ha magunkért akarunk élni. Ez a társas összeköttetés, ha gondosan és szentül ápoljuk, egymással mindnyájunkat egybefűz.”
(Lucius Annaeus Seneca)

„Az embereknek szükségük van arra, hogy egyesítsék az emberiséget, vagyis hogy a testvériségből igazságosság szülessen, a gondolatok és érzelmek szintjén harmónia, a cselekvésben pedig együttműködés uralkodjon.”
(Nilakanta Sri Ram)

„Elmétek legyen összhangban a mindenség törvényeivel; testetek legyen összhangban a mindenség mozgásával; testetek és lelketek váljon eggyé, forrjon egybe a mindenség működésével!”
(Uesiba Morihei)

„A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem.”
(Isaac Newton)

„Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is.”
(Tolsztoj)

„Ha megtanulod, hogyan élj teljes harmóniában egy másik emberrel, képes leszel ugyanilyen harmóniában élni az egész világgal.”
(Kahlil Gibran)

Jelentések részleteiben:
www.thefreedictionary.com/harmony

Kapcsolódó címkék...

Kapcsolódó címkék...

Ezt mindenképpen olvasd el!

Nőtt a gyermektelen nők száma, itt és errefelé

A statisztikák az egész ‘fejlett’ Európát a történelem süllyesztője felé viszik. Közben némi reménysugarat adnak …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük