Hitvallás a magyar megmaradásról

Budapest, 2013. március 15. Váralja Szövetség

Előadások, gyűlések szervezése, aláírások gyűjtése, publikációk, sok a munka a hazánk táján.

Mi, a nemzet felelősen gondolkodó polgárai, küldetésünk tudatában az alábbi nyilatkozatot tesszük közzé a válságban vergődő magyarság újjászületését és Hazánk felvirágoztatását előmozdítandó:

1. Jog és igazságosság

Kijelentjük, hogy a közérdek minden tekintetben fontosabb a magánérdeknél. Hiszünk a jogállamiságban, ahol a jogrend alapja az igazságosság. Közös célunk a történelmi alkotmányunkhoz való visszatérés, az 1944-ben megszakadt jogfolytonosság helyreállítása és az azóta eltelt törvénytelen állapot felszámolása – a felelősök megnevezésével és számonkérésével. Hiszünk az erős, de nem központosított állam eszményében.

2. Nemzeti szuverenitás

Kijelentjük, hogy a magyar politikai nemzet csak az önrendelkezés alapállapotában értelmezhető. A magyar nemzetet mindenkor megilleti a közélet alakítása, a döntések meghozatala, a közjavak birtoklása. A magyar állam a magyar nemzeté, mindenkori célja a közösség védelmezése és a közjó előmozdítása. Nemzetünk szuverenitásából következik, hogy az alapvető erőforrások a közösség tulajdonában vannak. Az állam nem köthet olyan szerződéseket, amelyek a nemzeti függetlenséget érdemben korlátozzák.

3. Nemzetstratégia

A magyar nemzet tagjainak, magyar állampolgároknak és mindazoknak, akik a magyar nemzethez tartoznak, meg kell alkotniuk közösen a magyarság XXI. századi nemzetstratégiáját. Hirdessük, hogy a magyar nemzet, amely szállásterülete a Kárpát-medence, oszthatatlan! Támogassuk a határon túli magyar közösségek önrendelkezését, az autonómiát!

4. Az ember mint érték

Az egyéneknek és a közösségeknek is egyaránt kötelességük, hogy az alapvető emberi értékeket védelmezzék. Kijelentjük, hogy a társadalom legfontosabb alappillére és egyben a legértékesebb emberi közösség a család. Valljuk a hit elengedhetetlen szerepét az egyének lelki fejlődésében. Védelmezzük és gyakorlatba ültetjük népünk keresztény hagyományait, az emberi élet feltétlen tiszteletét, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. Tevékenységeink középpontjában az ember áll.

5. Az értékteremtő emberek társadalma

Becsülni kell az öntudatosságot, kárhoztatni kell a hanyagságot, a jóra való restséget. Azért kell küzdenünk, hogy a magyar nép ismét cselekvő nemzet legyen, amely igényes, gondos és felelős. Célkitűzéseink között a legfontosabb, hogy az emberek értékes alanyai legyenek a társadalomnak.

6. Önkormányzatiság

Valljuk, hogy a nemzet fő összetartó erejét a helyi közösségek jelentik, amelyek nem maradhatnának fenn az önigazgatás joga és a helyi erőforrások birtoklása nélkül. Nyomatékosan szorgalmaznunk kell az önszerveződést, az önellátásra való áttérést, az alulról építkező társadalom kialakulását, különös tekintettel a vidék Magyarországára.

7. Nemzeti erőforrásaink védelme

A termőföld, az ivóvíz és az energia mindörökre a magyar nemzet tulajdona, egyik sem tartozhat a tőke szabad áramlásának körébe. Törekedni kell az erőforrások igazságos eloszlására, a fenntarthatóság gondolatának megvalósítására, a javakkal való felelősségteljes gazdálkodásra. Védjük a természetes környezetet, óvjuk szülőföldünket!

8. Örökségünk

Nemzeti hagyományaink, anyanyelvünk, a népi kultúra és épített örökségünk védelme legfontosabb nemzetstratégiai célkitűzéseink egyike. A múlt megismerhetőségét biztosítanunk kell a jövő nemzedékek számára. Minden történeti értéket védendőnek és anyagi valójában megőrizendőnek tartunk.

9. Felelősségünk a jövő nemzedékek iránt

Valljuk a múlt, a jelen és a jövő elválaszthatatlan, szerves egységét. Felelősséget vállalunk a jövő nemzedékek iránt: a magyar jövő letéteményeseit a mindenkori fiatalságban látjuk. Biztosítanunk kell a jövő nemzedékek számára, hogy mindenki számára elérhető módon tudást szerezhessenek, nemzeti múltunkat és a magyar szállásterület értékeit a teljesség igényével megismerhessék, emberi tartásuk megingathatatlan legyen, ezáltal maguk is értékelvű gondolkodókká válhassanak.

10. Egyetemes küldetésünk

Valljuk, hogy a magyarságnak egyetemes küldetése is van a világban: népünknek példát kell mutatnia az egész emberiség számára. A nemzetek és régiók Európájában hiszünk, elutasítjuk az európai birodalmi gondolatot és az egész emberiségre veszélyt jelentő globalizációt, a világ valamennyi népének igaz küzdelmével pedig szolidaritást vállalunk.

Weboldalukon is olvasható, letölthető lett: varaljaszovetseg.hu. A tények makacs dolgok, véleményeket és megoldási ötletet vagy tetteket tőled várunk.

Kapcsolódó címkék...

Kapcsolódó címkék...

Ezt mindenképpen olvasd el!

Amway termékek: szigorú MLM vagy egészség vélemények

Vesztes vagy győztes mód, vagy mi az igazság az Amway-nél? Új év, kritika helyett egyszerűen …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük